Kujundusnõuded välimeedia digireklaamile:

 
Kaugus
Eesmärgiks peaks olema näidata reklaami sisu mitte ekraani ennast. Selleks, et klipp oleks selgesti eristuv ja nähtav juba distantsilt (nt. Pärnu mnt 110 ekraan viaduktilt), siis tuleks vältida järgmist: liigset teksti, too(de)te/teenus(t)e kirjeldamist, pisikesi kujunduselemente.


Tuvastatavus
Lisaks loetavusele peaks hea reklaam olema ka äratuntav. Selle saavutamiseks tuleks lähtuda printsiibist “mida vähem, seda parem”, keskenduda ainult olulisele ja jätta üleliigne välja ning rõhutada sõnumit kontrastse tausta kasutamisega. Reklaamsõnumit aitab kinnitada ühtlasi ka brändi kuvamine terve reklaamklipi vältel.


Üleminek
Reklaamide sujuvaks taasesituseks kasutatakse fade-in ja fade-out tehnikat. Palun ärge lisage eelpoolmainitud üleminekuid meie ekraanidel kuvatavatele klippidele – see toimub süsteemi poolt automaatselt, ilma et kaotaksite väärtuslikku eetriaega.


Ohutus
Vältimaks liiklusohtliku olukorra teket on reklaamides keelatud kasutada järske animatsioone või sähvivaid/vilkuvaid efekte. Samuti pole lubatud ülikontrasted ja suure värvigamma erinevusega sagedased taustavahetused.


Valge taust
Püüdke vältida valge tausta kasutamist suurel pinnal, kuna see konkureerib kujunduselementide ja tekstiga. Valgematel aastaaegadel on hele taust oluliselt halvemini nähtav kui värviline, ühtlasi võib suur taustavärvide erinevus, reklaamklippide vahetudes, tekitada liiklusohtliku olukorra – tekib nn “sähvimiseffekt”. Lisaks süttivad, valge värvi kuvamiseks, kõik valgusdioodid maksimum eredustasemele, mis koormab ekraani ning alandab teksti ja kujunduselementide kontrastsust.


Linna Ekraanidel on õigus keelduda reklaami eksponeerimisest, kui klipp ei vasta ülaltoodud nõuetele!