Kujundusnõuded välimeedia digireklaamile:

Liiklusohutusnõuded digiplakatile

1. Väliekraanidel kuvatav digiplakat peab olema kujundatud nii, et see ei oleks liiklejale häiriv ega eksitav.
2. Digiplakatil ei tohi esineda suure kontrasti või värvi erinevusega taustavahetust. Digiplakati esitluse minimaalne pikkus on 10 sekundit.
3. Vilkuvad, sähvivad, kiirelt liikuvad või taotluslikult ehmatavad animatsioonid/efektid/elemendid kujundusel ei ole lubatud.
4. Kuvada ei ole lubatud sisu, mille tulemusel on kogu kujundus korraga pidevas ja kiires liikumises välja arvatud digiplakati vahetusel. Näiteks filmitreilerit või televisiooni reklaamklippe ei ole lubatud näidata.
5. Taustavahetused reklaamijate vahel peavad olema sujuvad, sujuvuse tekitamiseks peab kasutama rahvusvaheliselt tunnustatud fade-in/fade-out, crossfade või analoogset sulatustehnikat.

Kaugus

Eesmärgiks peaks olema näidata reklaami sisu mitte ekraani ennast. Selleks, et klipp oleks selgesti eristuv ja nähtav juba distantsilt (nt. Pärnu mnt 110 ekraan viaduktilt), siis tuleks vältida järgmist: liigset teksti, too(de)te/teenus(t)e kirjeldamist, pisikesi kujunduselemente.

kaugus X nõuandeid kaugus V

 

Tuvastatavus

Lisaks loetavusele peaks hea reklaam olema ka äratuntav. Selle saavutamiseks tuleks lähtuda printsiibist “mida vähem, seda parem”, keskenduda ainult olulisele ja jätta üleliigne välja ning rõhutada sõnumit kontrastse tausta kasutamisega. Reklaamsõnumit aitab kinnitada ühtlasi ka brändi kuvamine terve reklaamklipi vältel.

tuvastatavus X nõuandeid tuvastatavuseks V

Üleminek

Reklaamide sujuvaks taasesituseks kasutatakse fade-in ja fade-out tehnikat. Palun ärge lisage eelpoolmainitud üleminekuid meie ekraanidel kuvatavatele klippidele – see toimub süsteemi poolt automaatselt, ilma et kaotaksite väärtuslikku eetriaega.

üleminek X

Ohutus

Vältimaks liiklusohtliku olukorra teket on reklaamides keelatud kasutada järske animatsioone või sähvivaid/vilkuvaid efekte. Samuti pole lubatud ülikontrasted ja suure värvigamma erinevusega sagedased taustavahetused.

ohutus X

Valge taust

Püüdke vältida valge tausta kasutamist suurel pinnal, kuna see konkureerib kujunduselementide ja tekstiga. Valgematel aastaaegadel on hele taust oluliselt halvemini nähtav kui värviline, ühtlasi võib suur taustavärvide erinevus, reklaamklippide vahetudes, tekitada liiklusohtliku olukorra – tekib nn “sähvimiseffekt”. Lisaks süttivad, valge värvi kuvamiseks, kõik valgusdioodid maksimum eredustasemele, mis koormab ekraani ning alandab teksti ja kujunduselementide kontrastsust.

valge taust X nõuandeid valge taust V

Linna Ekraanidel on õigus keelduda reklaami eksponeerimisest, kui klipp ei vasta ülaltoodud nõuetele!